Cookie Consent by Free Privacy Policy website Správna vlhkosť pri tlači - Realtime Technologies SK | Všetko o IPC a ESD
Úvod > Realtime News > Správna vlhkosť pri tlači

Správna vlhkosť pri tlači

21. júla 2021

V polygrafickom priemysle treba brať pri tlači do úvahy rôzne faktory. Jedným z nich je aj relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá ovplyvňuje potlač farieb na papier. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu vedie k tomu, že sa papiere začnú vlniť a meniť tvar, toner zle priľne na stránku, prípadne sa rozmazáva. Pri nízkej vlhkosti vzduchu toner rýchlo vysychá a papiere sa pôsobením statickej elektriny zle oddeľujú. Ak nie je vlhkosť papiera dostatočná, vedie to k čiastočne nepotlačeným miestam. Ako si s týmito problémami poradiť?

Monitorovanie vlhkosti vzduchu

Ako prvé potrebujete vedieť, akú máte v tlačiarni relatívnu vlhkosť vzduchu a v akom prostredí skladujete papier. Papier patrí k hygroskopickým materiálom, to znamená, že v prípade vlhkého prostredia si z neho berie vlhkosť a v prípade suchého prostredia ju odovzdáva. Za optimálne tlačiarenské prostredie pre papier sa považuje teplota 20°C až 24°C a relatívna vlhkosť vzduchu 45% - 55%. Vlhkosť a teplotu viete monitorovať napríklad cez bezdrôtové senzory SensMax.

informácia

Relatívna vlhkosť vzduchu

Relatívnu vlhkosť vzduchu môžeme definovať ako množstvo vlhkosti v forme pary v pomere k množstvu vlhkosti, ktorú môže vzduch obsahovať pri danej teplote. V tlačiarni je dôležité merať relatívnu vlhkosť prostredia, keďže toto má priamy vplyv na kvalitu tlače.

Elektrostatická elektrina

Príliš nízka vlhkosť vzduchu v tlačiarni spôsobuje problémy so statickou elektrinou. Trenie v strojoch prirodzene vedie k vzniku elektrostatických výbojov. Pokiaľ nemáte v tlačiarni vlhkosť, ktorá spĺňa odporúčané hodnoty, statická elektrina bude „zlepovať“ jednotlivé kusy papiera k sebe, na tlačové trysky sa počas tlače budú prilepovať prach a zvyšky nečistôt a papier sa bude zasekávať v stroji. Toto všetko znižuje kvalitu tlače. Aby nedochádzalo k prestojom a odstaveniam strojov kvôli podobným technickým problémom, je potrebné udržiavať v priestore správnu teplotu a vlhkosť vzduchu. 

Úroveň vlhkosti podľa typu tlače

Ofsetová tlač

Pri ofsetovej tlači vlhkosť vplýva na správanie farby a papieru počas tlače. Aby sa predišlo vlneniu a krčeniu papiera, ako aj pretláčaniu farby, odporúča sa udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu na 50-55%. Pri nižšej vlhkosti vzduchu sa zhoršuje priľnavosť farby na papier. Vznikajú tiež problémy pri stohovaní, orezávaní a skladaní hárkov papiera, ktoré potom majú tendenciu „lepiť“  sa na seba. Zvyšuje sa tiež riziko zasekávania papiera v stroji.

Digitálna tlač

Pri digitálnej tlači ovplyvňuje vlhkosť priľnavosť toneru, zasekávanie papiera a teplotu fixačného valca. Odporúčaná relatívna vlhkosť vzduchu, pri ktorej nedochádza k problémom s priľnavosťou toneru a zasekávaniu papiera, je 50-55%. Keď vlhkosť vzduchu v tlačiarni klesne pod 40% relatívnej vlhkosti, papier začne strácať vlhkosť a meniť tvar. Zároveň vzniká riziko vzniku elektrostatického náboju, ktorý zlepuje jednotlivé hárky dokopy.

Atramentová tlač

Atramentová tlač potrebuje optimálnu vlhkosť vzduchu, aby sa predišlo vysychaniu atramentu, slabému otlačeniu alebo naopak pretláčaniu farby či atramentovým škvrnám. Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu je medzi 45 a 50%.

Zaobchádzanie s papierom v tlačiarni

Papier ocení správne zaobchádzanie a preto sa v tlačiarni odporúča:

  • Skladovať papier v miestnosti, kde viete udržiavať stabilnú teplotu a vlhkosť.
  • Papier skladujte v pôvodných obaloch tak, aby sa nedotýkal stien miestnosti.
  • Pred rozbalením sa uistite, že papier má rovnakú teplotu ako okolité prostredie.
  • V priestore tlačiarne udržujte relatívnu vlhkosť vzduchu medzi 45 – 55% a stabilnú teplotu.
  • Dávajte pozor na zmeny vlhkosti spôsobené nakladaním tovaru cez rampy a v prípade potreby zvážte inštaláciu plastiku medzi rampou a výrobnými priestormi.

Udržiavanie stabilnej relatívnej vlhkosti vzduchu

Automatický systém zvlhčovania vzduchu sa postará o nastavenie a udržiavanie optimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu. Systém využíva hlavice AKIMist® na tvorbu suchej hmly, ktorá zvlhčí len vzduch a nenecháva žiadne stopy na vybavení alebo strojoch. Suchá hmla sú mikroskopické kvapky s priemerom menším ako 10μm.

Systém má zabudované senzory vlhkosti a sám reguluje vypúšťanie suchej hmly podľa potreby. Samozrejmosťou je reportovací systém, ktorý poskytuje presné hodnoty. Priemyselné zvlhčovanie priestorov suchou hmlou je jednoduché riešenie, ktoré poskytuje vynikajúcu investíciu do zlepšenia kvality a efektivity výroby.

Chcete o riešení vedieť viac? Kontaktujte nás na 02/2120 1800 alebo info@realtimetec.sk.

Späť

Naši partneri

Realtime Technologies SK, s.r.o.

Technická 5, 821 04 Bratislava

IČO: 452 95 786
IČ DPH: SK 202 2928 413

Tel: +421 2 2120 1800
E-mail: info@realtimetec.sk

LinkedIn Facebook YouTube YouTube  

© 2018 - 2024 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies