Cookie Consent by Free Privacy Policy website Referencie - Realtime Technologies SK | Všetko o IPC a ESD
Úvod > Referencie

Referencie

Zoznam všetkých referencíí nájdete kliknutím sem

Touto cestou Vám zasielam pozitívnu referenciu na zvlhčovací systém IKEUCHI, ktorý sme od Vás zakúpili a implementovali do našej prevádzky za účelom dovlhčenia prostredia v našej prevádzke (06/2018). Systém IKEUCHI má pre nás v porovnaní s inými systémami ktoré sme predtým používali (vysokotlak, parné zvlhčovanie) množstvo výhod. Predovšetkým by som chcel oceniť jeho BEZPORUCHOVOSŤ, takmer žiadne náklady súvisiace s jeho servisovaním a prevádzkou, rovnako ako aj spôsob distribúcie suchej hmly (rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu) - rovnomerné rozprašovanie bez kvápania, striekania vody a pod.

Tomáš Kulich
Head of Maintenance
Enics Slovakia, s.r.o., Nová Dubnica

 

GPVGPV

Je treba vyzdvihnúť profesionalitu a skúsenosti školiteľa, ktoré môžu vzísť len z reálnej praxe. A vďaka tomuto musím vysoko hodnotiť všetky školenia organizované pre našu spoločnosť, pretože nepriniesli našim zamestnancom len teoretické frázy popísane v knihe, ale vysvetlenia z praktickych príkladov, ktoré umožnili rýchlejšie a jasnejšie pochopenie problematiky. Niektoré školenia pre nás spoločnosť Realtime Technologies vykonáva priamo v našej výrobe a problematika IPC klasifikácie sa tým pádom rieši na reálnom probléme v reálnom čase, čo našim operátorom prináša oveľa efektívnejšiu spätnú väzbu ich znalosti IPC štandardov a zaroveň školiteľ vedie operátorov k zisteniu príčiny vzniknutej chyby za pomoci nadobudnutých vedomostí. Spokojnosť s využívaním služieb spoločnosti RealTime Technologies je veľká a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Rastislav Ondrejka
Managing Director
GPV Slovakia, s.r.o., Hlohovec - Šulekovo

Tréningy, ktoré sme absolvovali v Realtime Technologies s.r.o. boli vysoko hodnotené našimi zamestnancami a zvýšili ich odborné znalosti, čo sa logicky prejaví na kvalite našich výrobkov. Naši pracovníci ocenili otvorený prístup školiteľa a ochotu diskutovať všetky predložené problémy, s ktorými sa stretávajú pri výrobe elektronických výrobkov. Každý z nich vysoko hodnotil, že počas školenia nedostali len všeobecné vysvetlenie požiadaviek IPC-A-610 štandardu, ale na základe príkladov aj vysvetlenie možných príčin vzniku chýb, ktoré sa v technologickom procese stavajú. Takto vedené školenie robí z tradične suchého opakovania požiadaviek štandardu živú diskusiu so záujmom o pochopenie požiadaviek a ich spôsobu naplnenia nielen počas školenie, ale aj v ich nasledovnom uplatňovaní v dennej praxi. Toto je to hlavné, čo potrebuje naša spoločnosť a oceňujú naši zákazníci.

Dalibor Oleš
General Manager Quality Control and Assurance
Panasonic Electronic Devices Slovakia s.r.o., Trstená

 

Školenie rozšírilo naše znalosti v oblasti SMT procesu, prinieslo nám to väčší prehľad v elektrotechnickej výrobe z pohľadu kvality výrobku. Sme radi, že sme absolvovali školenie IPC-A-610-E. Priebeh školenia bol na výbornej odbornej úrovni, teoretická časť aj veľké množstvo praktických vzoriek. Technické znalosti lektora a prednášky boli perfektné a vrelo odporúčame školenie v Realtime Technologies aj ďalším.

Vlastimil Bukovec
New Model Intro Engineer, Mount & Production Division
FOXCONN Slovakia, s.r.o., Nitra

 

Školenie v Bratislave prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére s príjemným kolektívom, školiteľ bol výborne pripravený a dokázal nám odpovedať na všetky naše otázky. Celkovo nám IPC školenie prinieslo informácie, na základe ktorých sme dokázali zvýšiť kvalitu našich výrobkov a tak isto sme dokázali poskytnúť kvalitné školenie pre našich pracovníkov výroby. Už máme objednané ďaľšie školenie technickej normy IPC 7711/21. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Peter Kaukič
Quality Engineer Production, Automotive Experience 
Adient Slovakia, s.r.o.

 

Odbornosť trénera je na veľmi dobrej úrovni, má dobré praktické aj teoretické znalosti, ktoré využil pri školení normy IPC 7711/7721 v našej spoločnosti Enics Slovakia s.r.o. a dokázal zaujať všetkých zúčastnených na danom školení. Samotná prezentácia IPC noriem a ich výňatky boli priebežne dopĺňané praktickými ukážkami alebo samotným názorným videom. Školenie bolo hlavne zamerané a vedené v praktickej oblasti, a tým boli školení pracovníci riadení a usmerňovaní, ako voliť najvhodnejší systém pre konkrétnu opravu na PCBA, čo prinesie omnoho väčšiu pridanú hodnotu, ako len samotná teória. V prípade opakovaných školení (IPC-A-610, resp. 7711/7721) vyslovene odporúčame zabezpečiť dané školenie spoločnosťou RealTime Technologies s.r.o.

Ivan Bosák
Quality Manager & Management Representative
ENICS Slovakia, s.r.o., Nová Dubnica

 

Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce pri certifikovaní našich zamestnancov podľa normy IPC A 610 sme oslovili spoločnosť Realtime Technologies SK, s.r.o. s prípravou vysokošpecializovanej vzdelávacej aktivity, ktorá sa zameriava na teoretické aj praktické aplikácie medzinárodnej normy IPC 7711/21. Na základe prípravných jednaní sme zorganizovali dva semináre spojené s výcvikom v celkovej dĺžke 48 hodín (dvakrát tri dni). Obe tieto aktivity boli pripravené na vysokej úrovni s cielene nastaveným programom, starostlivo pripravenými učebnými pomôckami a s prispôsobením obsahu špecifickým podmienkam našich procesov. Lektor sa preukázal vysokou úrovňou technických a lektorských vedomostí a zručností v súlade s potrebami našej spoločnosti. Veľkým prínosom bola vysoká flexibilita a proaktívny prístup lektora počas realizácie oboch seminárov. Účastníci vzdelávacej aktivity, ako aj ich nadriadení prejavili spokojnosť a vysoko ocenili prínos celého školenia k ich každodennej práci. Celkovo hodnotíme dodanie služby, školenia zameraného na normu IPC 7711/21 ako profesionálnu a v prípade vzniknutia ďalších vzdelávacích potrieb tohto charakteru, radi opäť využijeme služby spoločnosti Realtime Technologies SK, s.r.o.

Mgr. Miloš Bánovský
European Repair Center Manager 
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.

 

Ďakujem školiteľom za výborne zorganizované a vysoko odborné školenie pre IPC A-610 E, vrátane množstva názorných ukážok a zodpovedania akýchkoľvek odborných otázok. Toto školenie rozšírilo a obohatilo moje vedomosti o ďalšie odborné skúsenosti v oblasti SMT a THT procesu, jeho nastavenia a kvalitatívneho vyhodnocovania. Zároveň som získal nové poznatky v oblasti lakovania DPS a odhaľovania chýb v/po lakovaní. Vzhľadom na vysokú odbornú profesionálnosť školiteľov odporúčam školenie v Realtime Technologies aj ďalším.

Ing. Vladimír Sabol
Head of the Department of Technical Preparation 
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

 

Velmi si vážím možnosti absolvovat školení IPC A610F (květen 2016) v Realtime Technilogies s.r.o. Pan Dostál dostál své pověsti, která jej předchází. Velmi kladně hodnotím otevřený přístup školitele a možnost věnovat se probíranému tématu jak na obecné rovinně, tak v detailu a to včetně otevřených diskuzí na téma: nové kapitoly F-kové revize tak i téma rozdíly mezi revizemi E a F.  Forma školení, technické znalosti lektora a mnohé rady z pozice zkušenějšího kolegy byly jednoznačně nadstandardní záležitostí. Věřím, že nově nabyté znalosti uplatním také v naší firmě čímž přispěji nejen ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, ale také ke zvýšení kvality našeich produktů.

Ing. David Pasler 
Specialista kvality DPS, CIT; 3V-Q 
ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk s.r.o., VIMPERK

Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za školení z IPC A 610E, 7711/21, které jste u nás ve firmě 28. - 30.1.2013 proškoloval. Obsah i forma školení byla jak náplní, tak provedením přínosná. Kromě proškolení a oživení znalostí již dříve získaných formou certifikovaných školení IPC-Specialist, jsme se dozvěděli a hlavně v praxi vyzkoušeli další nová rozšířená specifika v oblasti oprav a výměny jak součástek s klasickými drátěnými vývody, tak SMD součástek a oprav na DPS. Díky Vám rozšíříme druhy a typy odpajovacích a čistících hrotů a pozměníme technologii výměny hlavně QFP a QFJ součástek. Školení se nám všem velice líbilo a doufám že i do budoucna bude naše spolupráce stejně přínosná.

Andrea Milotová Ing. 
školitel 3VPA
ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk s.r.o., VIMPERK

 

Chtěl bych Vám poděkovat za školení normy IPC-A-610 v OEZ s.r.o. Obecně bylo školení hodnoceno pozitivně všemi účastníky, zejména kladně byl hodnocen přístup a kvalita lektora, příprava, pomůcky, organizace (času) i srozumitelný způsob podání. Osobně oceňuji přiblížení normy formou diskuze o konkrétních případech v OEZ, ale i o jiných případech z praxe. Většina účastníků si odnesla mnoho praktických informací, mimo jiné i nad rámec školené normy.

Jiří Stejskal
R&D - Products Design
OEZ s.r.o., Letohrad

 

Zpětná vazba od všech účastníků školení IPC 610, které u nás probíhalo minulý týden, byla úžasná. Musím říct, že se mi ještě nestalo, aby za mnou lidi chodili a děkovali mi za tak výborné školení. Zaujal je Váš přístup a způsob školení. Velmi pozitivně ohodnotili i praktickou část, při které jste strávil s účastníky čas ve výrobě a probíral jste s nimi možné příklady právě na naší výrobě.

I pro mne to bylo velkým přínosem. I přes to, že jsem nemohla strávit s Vámi celé 3-denní školení, tak jsem se nechala inspirovat Vašim způsobem školení a již teď to přineslo ovoce. Ještě jednou Vám děkuji a věřím, že další školení bude stejně vydařené.

Helena Šimčíková
Training Specialist
Integrated Micro-Electronics, Třemošná

 

Dodatočne by som Vám chcel poďakovať za zorganizovanie školenia normy IPC-A-610-E, ktoré sa konalo v TESLE Liptovský Hrádok 22-24.5.2013. Prebehlo na profesionálnej úrovni, v neformálnej atmosfére, s čím vyjadrili spokojnosť aj kolegovia z našej partnerskej firmy, ktorí sa zúčastnili školenia. Školiteľ, p. Jiří Dostál, nám prístupnou cestou sprostredkoval metódu, ako pristupovať k praktickej aplikácii normy v našej výrobe. Musím takisto oceniť aj praktické informácie z výrobnej praxe, ktoré nám buď potvrdili správnosť našich výrobných postupov, alebo priniesli nový pohľad, ktorý ich môže pri správnej aplikácii zlepšiť. Som presvedčený, že organizácia školenia bola jednoznačne pre nás dobrá investícia, ktorá nám v budúcnosti prinesie zvýšenie kvality našej výroby.

Ing. Antonín Rošťák
Tech. department manager 
TESLA Liptovský Hrádok a.s., Liptovský Hrádok

 

Dobrý den, ještě jednou chci poděkovat za provedené školení. Ze školení mám od kolegů jenom kladná hodnocení. Nejednalo se pouze o strohé školení o normě, ale o jaký si workshop doplněný o příklady z praxe včetně přivezených osazených DPS, což hodně oceňuji. Mě osobně se mi líbil přístup a pojetí celého kurzu, celkově mám výborný pocit a díky za strávený čas.

Ing. Petr Kuřina
Vedoucí výroby
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., Praha 5 – Košíře

 

Se společností Realtime Technologies spolupracujeme delší dobu a v letošním roce proběhl i workshop zaměřený na problematiku ESD. Workshop byl perfektně provedený - zaměřený jednak na teoretickou část, tak ale i praktickou vztaženou přímo k našemu specifickému fungování. Praktická část nás aktivně naučila nejen vyhledávat potenciální rizika spojená s ESD, tak i je účinně eliminovat a předcházet jim do budoucna. Teoretická část byla zaměřena víceméně prakticky na oblast norem, verifikace zařízení, školení atd. Celý workshop společně s auditem byl pro nás přínosem. Spolupráci se společností Realtime Technologies hodnotíme velice pozitivně a můžeme jen doporučit.

Radim Mikulec
Design Engineer
Bang & Olufsen, s.r.o.

 

Celé školení 7711/21 bylo perfektně připraveno a jeho úroveň byla velmi profesionální a zároveň velmi záživná. Dovolte mi vyzdvihnout jak prezentátorské, tak vědomostní a praktické kvality p. Jiřího Dostála, který svým podáním dokázal navodit perfektní atmosféru jak v naší konferenční místnosti, tak na stanovišti praktického tréninku. Považuji za nutné zmínit, že se školení účastnili různí pracovníci z různých oddělení, a různých úrovní znalostí v oblasti pájení a technologie pájení. I přes to, že někteří z účastníků neměli prakticky žádné technologické znalosti, dokázali podle výkladu školitele výborně vstřebat potřebné informace. Účastníci školení mají po jeho skončení výbornou motivaci k práci a velmi rychle a efektivně vstřebali nové poznatky a techniky pájení. Ještě jednou děkuji za poskytnutí školení takové úrovně a věřím, že toto nebyla poslední spolupráce mezi našimi společnostmi.

Ondřej Brůžek
SMT Engineer
AVIRE, s.r.o., České Budejovice

Naši partneri

Realtime Technologies SK, s.r.o.

Ambrova 8, 83101 Bratislava

IČO: 452 95 786
IČ DPH: SK202 292 8413

Tel: +421 2 2120 1800
E-mail: info@realtimetec.sk

LinkedIn  Facebook  YouTube YouTube

© 2018 - 2022 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies