Cookie Consent by Free Privacy Policy website Sustainability - Realtime Technologies SK | Všetko o IPC a ESD
Úvod > Naše služby > Rework (opravy DPS) > Sustainability

Sustainability

Realtime Technologies sa zameriava na sustainability elektronických zariadení, prevažne pre telekomunikačných operátorov.

Konkrétne poskytujeme tieto služby:

  • Obnova použitého výrobku na ďalšie využitie
  • Návrat použitého výrobku do prevádzky

Výhodou týchto procesov je zníženie ekonomických nákladov a ekologickej záťaže.

 

Sustainability (udržateľnosť) má mnoho rozmerov. Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) označuje 5 dimenzií udržateľnosti ako environmentálnu, sociálnu, ekonomickú, politickú a kultúrnu. Rámec pre vzdelávanie v ranom veku (Early Years Learning Framework - EYLF) 2.0 zahŕňa udržateľnosť ako jeden z 8 princípov pre podporu praxe a je široko definovaný tak, aby zahŕňal environmentálne, sociálne a ekonomické rozmery, ktoré sa vzájomne prelínajú.

Environmentálna udržateľnosť – sa zameriava na ochranu prírody a zlepšenie stavu životného prostredia pre budúce generácie. Ide o snahu o udržanie ekologickej rovnováhy a minimalizáciu negatívnych dopadov ľudskej činnosti na planétu.

Sociálna udržateľnosť – sa zaoberá začlenením a podporou mierového a rešpektovaného spolužitia v trvalých miestnych i globálnych komunitách.

Ekonomická udržateľnosť – postupy, ktoré podporujú ekonomický rozvoj bez negatívneho dopadu na ostatné rozmery. To zahŕňa dôraz na spravodlivý a rovný prístup k zdrojom, šetrenie zdrojov a znižovanie spotreby a plytvania.

Naši partneri

Realtime Technologies SK, s.r.o.

Technická 5, 821 04 Bratislava

IČO: 452 95 786
IČ DPH: SK 202 2928 413

Tel: +421 2 2120 1800
E-mail: info@realtimetec.sk

LinkedIn Facebook YouTube YouTube  

© 2018 - 2024 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies