Cookie Consent by Free Privacy Policy website Kalibrácie a analýzy - Realtime Technologies SK | Všetko o IPC a ESD
Úvod > Naše služby > EMS služby > Kalibrácie a analýzy

Kalibrácie a analýzy

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti diagnostiky a metrológie ako sú:

- Kalibrácia ESD testerov
- Diagnostika elektronických zostáv
- Analýzy podľa štandardov IPC

 

Kalibrácie ESD meracích zariadení

V našej spoločnosti vykonávame kalibrácie všetkých zariadení určených pre meranie v ESD priestoroch. Tieto kalibrácie vykonávame podľa požiadaviek zákazníka buď priamo na mieste alebo v našom laboratóriu. V rámci ESD požiadaviek sa hlavne jedná o nasledujúce zariadenia:

Kalibrácia:      

 • Metriso 3000, Metriso 2000, SRM 120, SRM 200
 • ESD testerov Botron Elite, PGT 100, PGT 120, PGT 2000
 • Senzorov vlhkosti a teploty TF-530, T/H senzor Z550 k Metriso 3000, T/H senzor k Metriso 2000 
 • Meracích sond Modely( 850, 870, 844, 890, 860, 880, 900)

 

Diagnostika elektronických štruktúr, DPS a súčiastok

Pre diagnostiku elektronických štruktúr, DPS a súčiastok sú najčastejšie používané metódy optickej, elektronovej, fluorescenčnej, laserovej a AFM mikroskopie. Súčasťou analýzy môže byť vyčlenenie záujmovej oblasti pomocou diamantovej píly a následné vytvorenie materiálografických výbrusov. Diagnostika DPS, LTCC a ďalších prepojovacích štruktúr.

Diagnostika:

 • Aktívnych a pasívnych súčiastok
 • Dekapsulácia čipov
 • Spájkovania
 • Mechanických porúch (lomy, praskliny)

Testovanie spájkovateľnosti DPS a súčiastok

K overeniu kompatibility bezolovnatých spájkovacích zliatin a povrchových úprav vývodov súčiastok a dosiek plošných spojov sú v laboratóriu prepojovacích štruktúr využívané testery spájkovateľnosti MUST. Aby bolo možné posudzovať spájkovateľnosť za rovnakých podmienok ako v praxi, je tester ďalej vybavený dusíkovým zákrytom pre zaistenie inertnej atmosféry.

Ponorný test (Dip and Look Test)
Test metódou zmáčacích váh (Wetting Balance Test)
Test roztekavosti – zariadenie pre spájkovanie v parách
Bezolovnatá spájka SAC305, testovanie v ochrannej dusíkovej atmosfére

Ostatné elektrotechnické analýzy

 • Diagnostika elektroizolačných systémov a on-line monitoring
 • Skúšky pre vysokonapäťové elektroizolačné systémy
 • Termická analýza (termomechanická analýza, dynamická mechanická analýza, diferenčná skenovacia kalorimetria, simultánna termická analýza)
 • Infračervená spektrometria FTIR
 • Analýzy pevných, kvapalných a plynných látok
 • Určovanie teploty skelného prechodu, teploty tavenia, určovánie teplotnej či váhovej stability materiálov, analýza uvolnených plynov doprevádzajúcich tepelný rozklad materiálov, meranie dĺžkovej teplotnej rozťažnosti
 • Sledovanie technologickej disciplíny a sledovanie akosti dodávok
 • Mikroskopia (laserová konfokálna, fluorescenčná, optická, elektronová), meranie v 3D
 • Materiálografia a obrazová analýza
 • Klimatické skúšky
 • Diagnostika elektronických súčiastok, dosiek plošných spojov a prepojovacích štruktúr
 • Odolnosť proti rušení
 • Akreditované skúšky v oblasti EMC a skúšky odolnosti prostredia
 • Meranie hluku
 • Elektroakustická diagnostika
 • Stavebná a priestorová akustika
 • Skúšky zvukovej techniky
 • Návrh meracích a diagnostických metód

Naši partneri

Realtime Technologies SK, s.r.o.

Technická 5, 821 04 Bratislava

IČO: 452 95 786
IČ DPH: SK 202 2928 413

Tel: +421 2 2120 1800
E-mail: info@realtimetec.sk

LinkedIn Facebook YouTube YouTube  

© 2018 - 2024 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies