Cookie Consent by Free Privacy Policy website IKEUCHI - Zvlhčovacie systémy sú kladne hodnotené zákazníkmi - Realtime Technologies SK | Všetko o IPC a ESD
Úvod > Realtime News > IKEUCHI - Zvlhčovacie systémy sú kladne hodnotené zákazníkmi

IKEUCHI - Zvlhčovacie systémy sú kladne hodnotené zákazníkmi

11. októbra 2018

Referencie od našich spokojných zákazníkov:

Touto cestou Vám zasielam pozitívnu referenciu na zvlhčovací systém IKEUCHI, ktorý sme od Vás zakúpili a implementovali do našej prevádzky za účelom dovlhčenia prostredia v našej prevádzke (06/2018). Systém IKEUCHI má pre nás v porovnaní s inými systémami ktoré sme predtým používali (vysokotlak, parné zvlhčovanie) množstvo výhod. Predovšetkým by som chcel oceniť jeho BEZPORUCHOVOSŤ, takmer žiadne náklady súvisiace s jeho servisovaním a prevádzkou, rovnako ako aj spôsob distribúcie suchej hmly (rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu) - rovnomerné rozprašovanie bez kvápania, striekania vody a pod.

Tomáš Kulich
Head of Maintenance
Enics Slovakia, s.r.o., Nová Dubnica

 

V rámci polygrafických technológií máme dodávateľmi zariadení, hygienickými normami, zákazníckymi auditmi predpísané požadované parametre prostredia (teplota vzduchu, čistota týkajúca sa obsahu prachu a vlhkosti). Vzhľadom na to, že na zvlhčovanie vzduchu je možné použiť iba pitnú vodu a naša pitná voda v podniku má veľmi vysoký obsah minerálov, tak sme v rámci zabezpečenia požadovanej vlhkosti prostredia mali v minulosti veľké problémy. Používali sme systém parného zvlhčovania a systém vlhčiacej sekcie v klimatizačných jednotkách. Vysoký obsah minerálov v pitnej vode nám spôsoboval usádzanie vodného kameňa a následné vysoké náklady na údržbu. Neosvedčili sa nám ani úpravne pitnej vody.


V roku 2016 sme inštalovali ofsetový potlačový stroj, kde dodávateľ od nás požadoval vzhľadom na zložitosť technológie zabezpečiť vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale v rozsahu 46-54% . Na základe skúsenosti jednej z výrobných prevádzok, kde bol skúšobne inštalovaný zvlhčovači systém IKEUCHI, sme sa rozhodli do novej prevádzky inštalovať tento systém. Oslovený zástupca f. Realtime Technologies nám na základe objemu výrobnej haly a technických požiadaviek špecifikoval systém (množstvo a typ rozprašovačov, osmotickú jednotku, filtre, merače vlhkosti). Samotnú inštaláciu a rozvody vody a tlakového vzduchu sme si realizovali vo vlastnej réžií.


Po uvedení systému do prevádzky môžem konštatovať, že systém Ikeuchi nám zabezpečil požadované parametre vlhkosti určený výrobcom technológie. Je to jeden z veľmi dôležitých parametrov týkajúci sa na zabezpečenie výstupnej kvality ofsetovej tlače. Zvlhčovači systém sme uviedli do prevádzky v januári 2017 a musím konštatovať jeho spoľahlivosť a minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Na základe týchto skúsenosti boli našou firmou objednané ešte dva takéto systémy v rámci investičných akcií inštalácie flexotlačového potlačového stroja a novej výrobnej haly rezania. V týchto prevádzkach sme mali problém z nízkou vlhkosťou vzduchu a následne so statickou elektrinou akumulovanou v balíkoch obalovej fólie. Tieto systémy sme uviedli do prevádzky v novembri 2018.
Na základe našich praktických skúsenosti môžem konštatovať, že tento zvlhčovači systém nám vyriešil dlhoročný problém z vlhkosťou vzduchu vo výrobných prevádzkach a môžem ho všetkým potencionálnym záujemcom odporučiť.

Ing. Jozef Bendík
ved. odd. investičnej výstavby
Chemosvit Folie, a.s., Svit

Späť

Naši partneri

Realtime Technologies SK, s.r.o.

Technická 5, 821 04 Bratislava

IČO: 452 95 786
IČ DPH: SK 202 2928 413

Tel: +421 2 2120 1800
E-mail: info@realtimetec.sk

LinkedIn Facebook YouTube YouTube  

© 2018 - 2024 REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o., webdesign Digital One | Změnit nastavení cookies